Laatst bewerkt: 14 november 2003

LAATSTE NIEUWS


havo-4 havo-5 vwo-4 vwo-5 vwo-6

 

5 september 2006 - voor alle leerlingen van klas 5

Bij de boeiende links vind je nu Diagram Designer: een gratis programma om stroomdiagrammen en PSDs mee te maken.


Naar boven


22 mei 2006 - voor alle leerlingen van v5

Zoals beloofd de onderdelen uit het werkboek die bij H15 en H16 horen:

Succes!


Naar boven


17 maart 2006 - voor alle leerlingen van h5

De stof van het PTA, nr 503, 23 maart, vind je als je hier klikt.


Naar boven


13 oktober 2005 - voor alle leerlingen van h4

De havo-4-leerlingen kunnen hun punt voor het eerste proefwerk in oktober 2005 opvragen in de ELO.


Naar boven


21 maart 2005 - voor alle leerlingen van v4

Het PTA-proefwerk (nr. 403) wordt donderdag 24 maart tijdens het zevende uur afgenomen in lokaal 405.

Succes met de voorbereiding!


Naar boven


5 december 2004 - voor alle leerlingen van klas 4

PTA-Stof vierde klassen:
LEREN:

BESTUDEREN:


Naar boven


31 augustus 2004 - voor alle leerlingen

De nieuwe periodeplanners (ook wel: werkwijzers genoemd) voor informatica staan op deze site.
Meestal zijn ze hier méér up-to-date dan op de schoolwebsite. Dus maak van deze pagina je Startpagina...


Naar boven


6 juli 2004 - voor alle leerlingen

Donderdag 1 juli 2004 hebben Bart Lemmens, Barry Tuip en Pieter Mooren tijdens de uitreiking van hun Atheneum-6-diploma de St.-Jozefprijs 2004 ontvangen. De prijs bestaat uit een cheque van € 1000,-.
De prijs is aan hen toegekend vanwege een uitzonderlijke prestatie op het vakgebied Informatica bij de uitwerking van hun eindopdracht: doorlopen van een softwareontwikkelingstraject. Klik hier voor meer informatie...


Naar boven


17 juni 2004 - voor alle leerlingen

De data en de tijden van de PTA-zomertoetsen zijn bekendgemaakt. Zie de agenda-pagina...


Naar boven


8 maart 2004 - voor alle leerlingen

De data van de PTA-toetsen zijn deze week bekendgemaakt. Kijk bij agenda. Vooral bij vwo-5 is er een drastische wijziging die ook consequenties voor de werkwijzer heeft!
Zie ook aldaar...


Naar boven


16 januari 2004 - voor alle leerlingen van h

De schoolleiding heeft toestemming gegeven aan alle havo-4-&-5-leerlingen met Informatica in hun studiepakket om op vrijdag 23 januari op een Open Dag te bezoeken van de Hogeschool Zuyd . De dag begint om 10.00 u en eindigt om 14:00 u.

Wil je ernaartoe, dan moet je aan twee voorwaarden voldoen:

Op deze wijze kan achteraf gecontroleerd worden of de wegblijvers van school niet ook wegblijven op de Open Dag.

Meer informatie: klik hier.


Naar boven


22 november 2003 - voor alle leerlingen

De data van de PTA-toetsen in (of voor) de proefwerkweek zijn weer bekend.
Klik op agenda voor de details...


Naar boven


20 oktober 2003 - voor alle leerlingen van v6

De tijd is weer aangebroken om je te oriënteren op je vervolgstudie.
Kijk bij de vernieuwde link Voorlichting om je ervan te verzekeren dat je de enig juiste vervolgopleiding kiest...


Naar boven


27 september 2003 - voor alle leerlingen van a5

Het vorig schooljaar (2002-2003) heeft Atheneum-4 in mei bezoek gehad van een journalist en een fotograaf van de HBO-Informatica-voorlichtingskrant. Het resultaat van dit bezoek staat op bladzijde 22 van de krant.

Foto van HBO-I-krant; klik op de foto voor een leesbare versie.

Voor de mensen op de foto heeft je docent al 10 exemplaren ontvangen. Meestal komen er in oktober nog 50 stuks binnen.


Naar boven


24 september 2003 - voor alle leerlingen

Dames en heren informatici,

De periodeplanners c.q. werkwijzers zijn aangepast aan de werkelijkheid. Let vooral op inleverdata en toetsdagen!


Naar boven


11 september 2003 - voor alle leerlingen van v5

De universiteit van Amsterdam (UvA) biedt de mogelijkheid om van 27 oktober tot en met 23 november 2003 mee te doen aan een webklas waarin je (nog meer) leert programmeren in Java en Perl.

Hoewel we in die periode vooral met SQL bezig zijn, kan het voor jullie toch verrijkend zijn om eens vanuit een andere hoek naar programmeertalen te kijken.

Het levert je 10 StudieLastUren op en het resultaat kan een aanzet zijn voor het project dat in de zesde klas draait.

Heb je belangstelling, klik dan op webklas.

Licht je ook je docent in?


Naar boven


14 juli 2003 - voor alle leerlingen

Doe NU de I5VM-test en kom erachter of informatica jouw vak is of niet....


Naar boven


12 juni 2003 - voor alle leerlingen van v5

Door het vervroegen van PTA-toets 505 zal een aantal van jullie de leerstof niet volledig kunnen bestuderen.
Om je te helpen zijn de antwoorden van hoofdstuk 15 en 16 tijdelijk op de vakwebsite gezet. Let op de studie-aanwijzing op de antwoordmodelpagina.


Naar boven


10 juni 2003 - voor alle leerlingen

De PTA-toetsen rond de laatste proefwerkweek zijn drastisch verplaatst:

Zie: agenda voor de juiste dag en tijd!


Naar boven


7 april 2003 - voor alle leerlingen van v5

De nieuwe, verbeterde, beschrijving van de derde Praktische Opdracht is beschikbaar op de site.
Alleen de deadlines voor de deelopdrachten moeten nog aangepast worden...
Deelproduct 1 18 april
Deelproduct 2 25 april
Deelproduct 3 16 mei
Totaalopdracht 23 mei


Naar boven


5 februari 2003 - voor alle leerlingen van h5

De praktische opdracht databasebouw voor havo-5 is beschikbaar. Kijk onder de juiste knop of klik hier.
Inleverdatum: donderdag 10 april 2003, uiterlijk: 14:25.
(aan je docent persoonlijk)


Naar boven


16 januari 2003 - voor alle leerlingen van v5

Bij de voorbereiding op de voortgangstoets heb ik besloten - zonder verder de studieplanner aan te passen - om de leerstof terug te brengen tot Hoofstuk 12, par. 1 t/m 3 (par. 4 valt af).
De antwoorden op de opdrachten bij deze paragrafen staan op het leerlingennetwerk. Bij wijze van uitzondering zullen ze tijdelijk ook op de vakwebsite gezet worden.
Succes met de voorbereiding!


Naar boven


10 januari 2003 - voor alle leerlingen van h4

Vandaag, vrijdag 10 januari, is de les besteed aan een uitleg over de eerste praktische opdracht. Alle aanwezige leerlingen hebben de benodigde informatie op papier gekregen. Deze informatie vind je ook op de vakwebsite onder de knop: Praktische opdrachten. Dinsdag 14 januari wordt van je verwacht dat je de planning (plan van aanpak) inlevert op papier. Instructies hiervoor vind je op bovengenoemde site.


Naar boven


10 januari 2003 - voor alle leerlingen van g6

Uit een puntenoverzicht van Gymnasium-6 bleek dat op de administratie de punten niet of niet in de juiste kolom zijn ingevuld, waardoor er vreemde gemiddelden ontstaan zijn.

Controleer via de vakwebsite even of dat bij iedereen het geval is. Omdat ik het cijfergedeelte aan het verbouwen ben, heb ik de gegevens van het lopende jaar nog niet opgenomen op de site.

Je moet de punten dus controleren onder Gym-5 bij 2001-2002. Vul achternaam en leerlingnummer in.


Naar boven


31 december 2002 - voor alle leerlingen

Vanaf 31 december 2002 vind je de nieuwe studieplanners op de website.LET OP: deze kunnen méér up-to-date zijn dan de planners op www.trevianum.nl.


Naar boven


1 december 2002 - voor alle leerlingen van v5

Door stemuitval is de laatste les van Gymnasium-5 voor de PTA-toets niet doorgegaan.
De antwoordmodellen van de opdrachten bij hoofdstuk 11 vind je op de website.
Succes met de voorbereiding!


Naar boven


11 november 2002 - voor alle leerlingen

De toetsdagen van de tweede voortgangstoets van dit trimester zijn bekend: klik hier door en zoek je klas op.

Succes met je voorbereiding!


Naar boven


2 oktober 2002 - voor alle leerlingen

Op 5 oktober wordt er Open Huis op school gehouden. Bezoekers kunnen dan zien hoe men zich tegenwoordig op een school in bedrijf gedraagt.
We zoeken leerlingen informatica die een gedeelte van de tijd van 10.00 u tot 14.00 u op school aanwezig willen zijn om in lokaal 6.12 met computers te werken aan het vak.

Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van je Elektronisch Examendossier (vierdeklassers) of het verbeteren van je Java-code voor Praktische Opdracht 2 (vijfdeklassers).

Graag een mailtje naar je docent als je komt.


Naar boven


1 oktober 2002 - voor alle leerlingen

Op 30 september hebben we onze duizendste bezoeker ontvangen: Arthur Kees uit Havo-5.
In de eerstvolgende les zal hij een cadeautje aangeboden krijgen...


Naar boven


25 september 2002 - voor alle leerlingen

Op de link Agenda vind je de data waarop de eerste voortgangstoets van dit jaar plaatsvindt.
Ook de te bestuderen stof staat erbij.


Naar boven


19 september 2002 - voor alle leerlingen van klas 4

De verbeterde *.mdb-bestanden die je bij opdracht 11 van hoofdstuk 1 moet gebruiken, kun je in zowel Access2000 als Access97 ophalen bij Hulp bij huiswerk


Naar boven


9 september 2002 - voor alle leerlingen van klas 4

In de studieplanners is bij week 37 een klein foutje verbeterd. Niet opdracht 25 kan overgeslagen worden, maar opdracht 23.


Naar boven


22 augustus 2002 - voor alle leerlingen

De nieuwe periodeplanners zijn er weer. Ook de PTA's zijn weer geüpdatet.


Naar boven


15 augustus 2002 - voor alle leerlingen

Sinds vandaag wordt bijgehouden hoeveel bezoekers naar de informaticasite komen.


Naar boven


14 augustus 2002 - voor alle leerlingen

Om je de gelegenheid te geven zo gemakkelijk mogelijk te communiceren met je docent informatica staat zijn lesrooster op de website.
Wil je hem iets inhoudelijks vragen en is het onderwerp te lastig of te uitgebreid om per e-mail te bespreken, kom dan naar lokaal 105 op de tijdstippen die in de tabel genoemd staan onder de link sectie.


Naar boven


27 juni 2002 - voor alle leerlingen

Naar boven
16 juni 2002 - voor alle leerlingen van klas 4

Naar boven
10 juni 2002 - voor alle leerlingen van v5

Naar boven
28 mei 2002 - voor alle leerlingen van h4

Naar boven
10 mei 2002 - voor alle leerlingen van g4

Naar boven
14 april 2002 - voor alle leerlingen van h5

Naar boven
9 april 2002 - voor alle leerlingen van v6

Naar boven
3 april 2002 - voor alle leerlingen van v5

Naar boven
26 maart 2002 - voor alle leerlingen

Naar boven
14 maart 2002 - voor alle leerlingen van v

Naar boven
14 maart 2002 - voor alle leerlingen van h5

Naar boven
3 maart 2002 - voor alle leerlingen

Naar boven
21 februari 2002 - voor alle leerlingen van h5
Onder Praktische Opdracht Databasebouw vind je alle informatie over je derde praktische opdracht.

Naar boven
18 februari 2002 - voor alle leerlingen van klas 4
Onder Praktische Opdracht HTML vind je alle informatie over je eerste praktische opdracht.

Naar boven
20 januari 2002 - voor alle leerlingen van klas 4
Onder Huiswerkproblemen vind je hoe je met frames moet werken.

Naar boven
16 januari 2002 - voor alle leerlingen
Als je huiswerkproblemen hebt - met name bij het installeren en gebruiken van nieuwe programma's - kun je kijken bij de nieuwste knop: Huiswerkproblemen

Naar boven
13 januari 2002 - voor alle leerlingen
De agenda is nader ingevuld met toetsdata!

Naar boven
9 januari 2002 - voor alle leerlingen van h
De periodeplanners zijn drastisch gewijzigd.
Uitprinten!
Naar boven
8 januari 2002 - voor alle leerlingen
De informaticawebsite is aangevuld met een aantal pagina's over de praktische opdrachten.
Verder is er een nieuwe link: artikelen.
Naar boven
31 december 2001 - voor alle leerlingen
De informaticawebsite is uitgebreid met een sitemap.
Naar boven
21 december 2001 - voor alle leerlingen
De informaticawebsite is in de nieuwe schoolwebsite-stijl omgezet. Ingrijpend aangepaste onderdelen zijn: Periodeplanners en Voorlichting. De overige bladzijden zijn slechts minimaal verbeterd.
Naar boven
29 november 2001 - voor alle leerlingen van klas 5
Bij wijze van uitzondering staan op de nieuwe pagina antwoordmodellen de antwoorden van hoofdstuk 11: opdracht 1 t/m 11.
De uitzondering doet zich voor omdat het leerlingennetwerk de afgelopen week door werkzaamheden niet altijd even toegankelijk was.
Naar boven
29 november 2001 - voor alle leerlingen
Op de agenda-pagina staan de exacte PTA-toetsdata.
Naar boven
13 november 2001 - voor alle leerlingen
Vandaag is de docent informatica 's middags naar Venlo voor regionaal overleg docenten informatica. Er is dan geen gelegenheid tot werken aan het project in lokaal 1.05. Woesndagochtend (eerste twee uur) natuurlijk wél.
Naar boven
9 november 2001 - voor alle leerlingen van v6
Op de link "Projecten V-6" staat meer informatie over de projecten (maar nog lang niet alles!).
Naar boven
9 november 2001 - voor alle leerlingen
Op de link "Agenda" staan de exacte data waarop de voortgangstoetsen van week 46 worden afgenomen.
Naar boven
8 oktober 2001 - voor alle leerlingen
Sinds vandaag is achter de link "Agenda" een pagina gezet met de data waarop onder andere proefwerken en toetsen zijn weergegeven. Indien bekend, worden de exacte dagen en tijden op deze pagina bekend gemaakt.
Naar boven
8 oktober 2001 - voor alle leerlingen
Pascal de Bruijn heeft een update geleverd van de Java Source Editor (JSourcEd versie 2.56).
Je kunt deze editor op school gebruiken via

Programma's | Informatica | kopieer bestanden naar a: | klas 5 | optie J

Je mag het programma ook kopiëren om thuis te gebruiken. Kies dan op het leerlingennetwerk:

Programma's | Informatica | kopieer bestanden naar a: | klas 5 | optie K

Let er wel op dat er drie bestanden gekopieerd worden. Die kun je thuis dan op je harde schijf zetten.

Problemen hiermee? Vraag je medeleerlingen of je docent om raad!
Naar boven


17 september 2001 - voor alle leerlingen
Van maandag 17 september tot en met vrijdag 21 september is je docent informatica door familieomstandigheden verhinderd.
De échte tweedefaseleerling laat zich hierdoor natuurlijk niet ontmoedigen en werkt gewoon door aan het werk uit de periodeplanner!
Naar boven
13 september 2001 - voor alle leerlingen
Maandag 17 september wordt er een verkort lesrooster gedraaid. Iedere les duurt 40 minuten. De korte pauze begint na het derde lesuur; de grote pauze na het vijfde lesuur.
De lesdag eindigt ná het zevende uur!
Naar boven
13 september 2001 - voor alle leerlingen
De periodeplanners zijn voor alle informatica-klassen aangepast (gesynchroniseerd).
Naar boven
12 september 2001 - voor alle leerlingen van h4
Nog steeds heeft de havo-4-leerling die woensdagmiddag 5 september mijn werkboek heeft meegenomen uit de mediatheek dit niet aan de balie van de mediatheek afgegeven! Ik kan nu geen antwoordmodellen maken!
Naar boven
5 september 2001 - voor alle leerlingen
Onder de link sectie vind je een overzicht van de momenten waarop je je docent informatica op jouw locatie kunt vinden. Handig als je eens met een vraag zit.
E-mailen kan natuurlijk ook. Stuur dan wel je probleem in een attachment.
Naar boven
5 september 2001 - voor alle leerlingen
Pascal de Bruijn heeft een update geleverd van de Java Source Editor (JSourcEd versie 2.45).
Je kunt deze editor op school gebruiken via

Programma's | Informatica | kopieer bestanden naar a: | klas 5 | optie J

Je mag het programma ook kopiëren om thuis te gebruiken. Kies dan op het leerlingennetwerk:

Programma's | Informatica | kopieer bestanden naar a: | klas 5 | optie K

Let er wel op dat er drie bestanden gekopieerd worden. Die kun je thuis dan op je harde schijf zetten.

Problemen hiermee? Vraag je medeleerlingen of je docent om raad!
Naar boven


5 september 2001 - voor alle leerlingen
Alléén op vrijdag 7 september vallen de lessen informatica uit. Vanaf maandag 10 september gaan alle lessen weer gewoon door.
Naar boven
3 september 2001 - voor alle leerlingen van klas 4
Bij opdracht 11 van hoofdstuk 1 moet je het bestand spoor.mdb van de leerlingen-cd openen. Dat werkt niet goed. Inmiddels heb ik van de uitgever een verbeterd bestand ontvangen. Dat kun je op school naar je a-drive kopiëren via

Programma's | Informatica | kopieer bestanden naar a: | klas 4 | Hoofdstuk 1


Naar boven
29 augustus 2001 - voor alle leerlingen van a6
De bijeenkomsten op de dinsdag vinden voortaan niet meer plaats op het zevende en achtste uur, maar op het zesde en zevende uur.
Naar boven
23 augustus 2001 - voor alle leerlingen
Maandag 27 augustus vallen alle lessen ná het vierde uur uit vanwege de Rosa-kermis in Sittard. Denk eraan dat je dinsdag wél je huiswerk af hebt.
Naar boven
16 augustus 2001 - voor alle leerlingen
Deze site is nog niet helemaal compleet. De pagina's die een zinvolle invulling hebben, zijn gekoppeld aan de links:


Naar boven