Laatst bewerkt: 7 oktober 2010
Deze pagina wordt nu aangepast aan de situatie waarin geen boek meer in de klas aanwezig is, maar we met een website werken: www.informatica-actief.nl. Bijgewerkt: B01H01 en B4H10.

HULP BIJ HUISWERK


Hieronder vind je een aantal problemen die zich kunnen voordoen bij het werken aan het vak informatica. Bij de problemen zijn oplossingen gegeven.
De problemen zijn per hoofdstuk van de site Informatica-Actief geordend.


Hoofdstuk
Klas 4 B1 H01 2 3 4 5 6 7 8
Klas 5 9 B4 H10 11 12 13 14 15 16
Havo-5 Normaliseren

Deel 1

 


Deel 2