Laatst bewerkt: 5 februari 2003

Databasebouw havo-5 in groepsverband


Inleiding Opdracht Belangrijke casusdetails Inleveren Deadlines Criteria
Makelaardij Crottoire

Makelaardij Crottoire


Inleiding

Voor de derde praktische opdracht moet een database ontwikkeld worden in groepen van drie personen. De groepen worden door de docent bepaald: in de “grote, boze wereld” kun je ook je collega’s niet zelf kiezen.

In de opdracht wordt de theorie van de hoofdstukken 12 en 13 in de praktijk toegepast. Hoofdstuk 12 heb je inmiddels helemaal af: je kent de theorie van de informatiemodellering en je hebt in de praktijk gewerkt met de casetool FCO-IM die je een database in Access hebt laten genereren. Het is de bedoeling dat je naast het bestuderen van de theorie van hoofdstuk 13 (van belang voor de laatste PTA-toets) tegelijkertijd in groepsverband een database maakt. Dat doe je door de opdrachten uit het boek te maken die genoemd staan in de periodeplanner.

Er is echter één belangrijk verschil: je richt je antwoorden niet op het “opzetten van een bedrijf”, maar op het “opzetten van een database” voor een makelaarsbedrijf.

Waarom een database? Omdat dat dichter bij het vak informatica ligt. Waarom een makelaarsbedrijf? Toeval! Vorig jaar was het een garagebedrijf.

Naar boven

Opdracht

De eigenaar van het kantoor Makelaardij Crottoire, Karolus Krotwaren, te Nergenshuizen gaat met pensioen en doet het bedrijf over aan zijn zoon, Krelis. Die heeft zich altijd al geërgerd aan het feit dat Pa niet wilde automatiseren en grijpt nu zijn kans.

Al snel komt hij erachter dat softwarebedrijven niet goedkoop zijn. Daarom gaat hij shoppen op middelbare scholen; misschien is er een groepje leerlingen dat in staat is een mooie database voor hem te maken.

Uit die database moet in ieder geval door middel van bewaarde query’s met logische namen zinvolle informatie opgevraagd kunnen worden; wie wat meer verstand heeft van Access, mag via de formulierwizard de applicatie vervolmaken.

De toepassing moet in Access97 of Access2000 gemaakt worden. Een hogere versie is voor Krotwaren jr te duur.

Naar boven

Belangrijke casusdetails

Belangrijke details, zoals: voorbeelden met verkoopobjecten, kun je hier (ongeveer 766 kB) downloaden.

Precies hetzelfde document heb je ook van je docent gekregen.

Naar boven

Opdracht

Bouw in Access een database voor dit garagebedrijf. De volgende tabellen zijn nodig:

 1. Maak een startdocument volgens de theorie van Informatieboek, hoofdstuk 13 en opdracht 13a van blz. 105 uit het werkboek. Denk aan de wensen van Krelis Krotwaren. Zorg daarbij voor een zo wervende tekst dat de familie Krotwaren voor jullie groepje zwicht. Dat is mijlpaal 1.
 2. Maak dan een projectplan volgens opdracht 14 tot en met 17 van blz. 105-106 uit het werkboek.
 3. Voer je projectplan uit en lever een database in Access voor dit bedrijf met alle documentatie. Let op de criteria waaraan jullie werk moet voldoen.

Ga goed na welke velden er in de tabellen opgenomen moeten worden. In iedere tabel moeten minstens 5 records opgenomen zijn. De gegevens in de velden mag je zelf verzinnen.

Tussen tabellen moeten relevante relaties aangebracht worden.

Bedenk belangrijke vragen die je aan het systeem moet kunnen stellen om goed geïnformeerd te raken over de gang van zaken in het bedrijf. Reken erop dat je zeker 15 vragen moet hebben. Uit de voorbeelden kun je de vragen distilleren.

Natuurlijk moeten de gegevens met een wachtwoord beveiligd zijn!

Naar boven

Inleveren

Wat lever je per deelopdracht in:

 1. Startdocument met hierin een globale planning, te vergelijken met opdracht 9 van hoofdstuk 13. Duidelijk moet zijn wie de projectleider is, wie welke taken wanneer uitvoert en wanneer deeltaken af moeten zijn. Bedenk welke taken er zijn en hoe die uitgevoerd moeten worden.
 2. Verdeel de verantwoordelijkheid voor de tabellen en de bijbehorende query’s over de groepsleden. Leg van begin af aan een logboek aan per persoon.

  Voor het startdocument krijg je het eerste deelpunt voor het PTA; zonder dit document kun je niet verder werken. Hier ligt de eerste mijlpaal;

  Voor het startdocument krijg je het eerste deelpunt voor het PTA; zonder dit document kun je niet verder werken. Hier ligt de eerste mijlpaal;

 3. Projectplan voor databasebouw (vergelijk opdracht 17 van hoofdstuk 13) met een plan van aanpak voor de ontwikkelfase. Zorg dat je een goede planning maakt voor het werken met FCO-IM (samen vaststellen van de elementaire zinnen, invoeren van zinnen in FCO-IM, maken van IGD, vaststellen van de soorten beperkingen, genereren van de database, ontwerpen van de query’s, databasebeveiliging, bijhouden van het ontwikkelproces in procesverslag, logboeken, afronden documentatie). Let ook op het plannen van de mijlpalen die in de periodeplanner zijn vastgelegd! Het is verstandig om kleine mijlpaaltjes op te nemen waarbij je tussenproducten laat controleren door je docent. Zijn namelijk je elementaire zinnen niet goed, dan wordt het vervolg waardeloos.

  Voor dit document krijg je het tweede deelpunt voor het PTA; hier ligt de tweede mijlpaal;

 4. Nu kunnen de inhoudelijke werkzaamheden beginnen: voer stap voor stap de werkzaamheden uit het projectplan uit tot aan het IGD met de beperkingen. Denk eraan dat in deze fase ook je logboek tot nu toe ingeleverd moet worden! IGD en persoonlijk logboek leveren je derde deelpunt op voor het PTA;
 5. Tenslotte leveren jullie een database met documentatie in volgens de praktischeopdrachtvoorschriften. Denk eraan: met inleiding, met middendeel dat een verslag bevat van het hele ontwikkelingsproces en met een evaluatief slot. De logboeken zijn natuurlijk bijgewerkt tot en met het slot van de opdracht. Dit product levert je vierde deelpunt op.

Een bonus is te verdienen als bovenstaande zaken helemaal in orde zijn en er extra werk verricht is voor formulieren en rapporten.

Naar boven

Deadlines

Volg het schema van de laatste bijwerking van de periodeplanner op de vakwebsite voor de vier inleverdata.

 

Naar boven

Criteria

Onder de volgende link vind je de criteria in een overzichtelijk format.

Denk eraan dat je vóór het inleveren alle punten checkt!

Veel succes!

Naar boven