Laatst bewerkt: 28 december 2005

Periodeplanner Havo-5


 
Datum Weeknr Stofomschrijving Vakgebonden opmerkingen Bijzonderheden
2 jan t/m 6 jan 1 kerstvakantie

Kerstvakantie


9 jan t/m 13 jan 2 PTA bespreken
Start Hoofdstuk 12
maken: WB: Blok 4, onderdeel 6: vanaf p. 40: opdracht: 1 t/m 6
bestuderen: 12.1, p. 105 t/m 110
Opdrachten maken tot en met: 6
16 jan t/m 20 jan 3 Start Blok 4, onderdeel 7, blz. 47 e.v. Eind deze week tot en met opdracht 11.

Niet vergeten: het digitale practicum op de cd-rom:

Blok 4
Een kleine database ontwerpen met normalisatie
Practicum 1 - Een database voor MEDIAGROEP

23 jan t/m 27 jan 4 Start Blok 4, onderdeel 8, blz. 49 e.v. Eind deze week tot en met opdracht 13.

Niet vergeten: het digitale practicum, nr 2 op de cd-rom:

Blok 4
Een kleine database ontwerpen met normalisatie
Practicum 2 - Objecttypen toevoegen en rekeningen versturen
25 januari 7de en 8ste uur APV
30 jan t/m 3 feb 5 Afmaken: onderdeel 8 Eind deze week tot en met opdracht 15.
6 feb t/m 10 feb 6 Start Blok 4, onderdeel 9, blz. 53 e.v. Eind deze week tot en met opdracht 19.

Niet vergeten: het digitale practicum, nr 3 op de cd-rom:

Blok 4
Een kleine database ontwerpen met normalisatie
Practicum 3 - gegevensstructuurdiagrammen

13 feb t/m 17 feb 7 Start Hoofdstuk 13
Planning H13 (141 t/m 166) samen met PO-3.
WB: Blok 6, onderdeel 1 en 2. (blz. 132-139)
Alle opdrachten maken van onderdeel 1!
Maak een samenvatting van 1 t/m 4.
Voordat je gaat plannen zal de docent de klas in projectgroepen verdelen. Die indeling blijft tot het einde van het jaar gehandhaafd!

20 feb t/m 24 feb 8 Start praktische opdracht databasebouw.
Maak startdocument (zoals: opdracht 10a, blz. 140): einde laatste les af.
Vanaf nu: veertien practicumlessen
De verschillende deelfasen leiden tot PO-3-deelpunten.
Kijk op de vakwebsite voor een duidelijke uiteenzetting over PO-3!
m: opdracht 10a.
Inleveren deelproduct 1: startdocument voor PO-3 (2 februari).
24 februari verkorte lesdag
6 mrt t/m 10 mrt 10 Eerste les inleveren: Projectplan voor databasebouw.
Tweede les: start uitvoering projectplan (ontwikkelfase).
m: opdracht 11 tot en met 14 met PO-3 als uitgangspunt.

Inleveren deelproduct 2: projectplan voor PO-3 (13 maart).
10 maart verkorte lesdag
13 mrt t/m 17 mrt 11 Nu inhoudelijk aan de slag.
Bestudeer WB: blz. 96 t/m 98.
Maak strokendiagrammen, sleutels en verwijzingen.
Inleveren deelproduct 2: projectplan voor PO-3 (13 maart).
20 mrt t/m 24 mrt 12 Helaas geen lestijd, vanwege les op donderdag en vrijdag.
vanaf 23 maart PTA-ronde en toetsweek
27 mrt t/m 31 mrt 13 proefwerkweek Pasen
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Proefwerkweek
PTA nr. 503 PTA-toets
PTA-ronde en toetsweek
3 apr t/m 7 apr 14 vergaderweek Pasen

Les 1: Inleveren deelproduct 3: strokendiagrammen, sleutels en verwijzingen.
Je krijgt binnen 24 uur antwoord, zodat je veilig verder kunt werken. 3 en 4 april rapportvergaderingen
10 apr t/m 14 apr 15 Praktische opdracht Databasebouw
Vervolg werkzaamheden databasebouw.
PTA nr 504
Denk vooral aan het procesverslag en de logboeken!
PTA-toets
17 apr t/m 21 apr 16 Pasen

Eén les: bespreking PTA-toets 503.
Inleveren praktische opdracht databasebouw.
Deadline: vrijdag 21 april 15:15u.
Inleveren: diskette met database en documentatie volgens de P.O.-voorschriften. 17 april paasmaandag
19 april 7de en 8ste uur APV
24 apr t/m 28 apr 17 Geen lessen meer.

1 mei t/m 5 mei 18 meivakantie

Meivakantie
8 mei t/m 12 mei 19


15 mei t/m 19 mei 20