Update: 5 februari 2003

Criteria PO-3 havo-5


  

Criteria Praktische opdracht 3

Onderdeel

Databasebouw

 

 

Datum:                                                  

Te verdienen

Verdiend

 

Deelproduct 1: opdracht 13a: startdocument                       0,5

 

 

 

1

Startdocument

0,5

 

 

Deelproduct 2: Deelopdracht 17: projectplan                      2,0

0

 

 

2

Tekst

1

 

 

3

Bijlage 1: groepsplan van aanpak

0,5

 

 

4

Bijlage 2: plan van aanpak van ieder groepslid

0,5

 

 

Deelproduct 3                                                                       2,7

0

 

 

5

elementaire zinnen

1

 

 

6

Overzichtelijk IGD zonder beperkingen

0,3

 

 

7

Overzichtelijk IGD met beperkingen en verantwoording voor alléén de totaliteitsbeperkingen

1

 

 

8

Logboekdeel

0,4

 

 

Deelproduct 4                                                                        1,8

0

 

 

9

afdruk van het resultaat van de FCO-IM-controle

0,1

 

 

10

evaluatie van 0 en eventueel beschrijving van de oplossing bij foutmeldingen

0,3

 

 

11

afdruk van punt 9 zonder foutmeldingen

0

 

 

12

afdruk van de Table Documentation(s)

0,1

 

 

13

evaluatie van punt 12 en eventueel beschrijving van veranderingen van gegevens in BAS-file

0,4

 

 

14

afdruk van de logfile

0,1

 

 

15

afdruk van het gegroepeerde diagram

0,1

 

 

16

afdruk van het gemaakte *.bas-bestand met de wijzigingen die nodig waren bij punt 14

0,1

 

 

17

5 correcte query’s met begrijpelijke namen, gesaved in *.mdb

0,2

 

 

18

Logboekdeel

0,4

 

 

Documentatie                                                                     3,0

0

 

 

19

Inleiding

0,2

 

 

20

middendeel: procesverslag met beschrijving problemen/oplossingen(inclusief alle eerder geleverde documenten: verbeterd)

1,5

 

 

21

complete logboek

1

 

 

22

Evaluatie

0,3

 

 

Algemeen

0

 

 

23

Extra of aftrek n.a.v. eventuele opmerking

(denk aan: verzorging documentatie/diskette; maximaal 1 punt)

0

 

 

 

TOTAAL

10  

 

Paraaf docent:

           

 

Opmerkingen:

Terug