Laatst bewerkt: 20-01-02

Wat zijn frames?


 

Frames zijn vlakverdelingen in een windowvenster. Je zou een frame kunnen opvatten als een kleiner raampje in een groter raam. Het grote raam is de browserpagina (bijvoorbeeld de pagina die Internet Explorer toont); de kleinere raampjes geven een verdeling van die pagina aan.

Frames vervangen de body in een HTML-tekst. Zij zijn geïntroduceerd in HTML, omdat in body's geen dynamische vlakverdeling mogelijk is.

De onderverdeling van de browserpagina heeft namelijk onder andere als voordeel dat je ieder frame apart kunt aansturen. Met andere woorden: in ieder frame kun je plaatsen wat je wilt. Het grote voordeel daarvan is dat je steeds maar kleine hoeveelheden gegevens van internet hoeft te halen om toch steeds een voldoende en snel gevuld scherm te krijgen.

Frames in HTMLHoe maak je frames?