Laatst bewerkt: 26 mei 2002

Frames in HTML


HTML

Een HTML-pagina, herkenbaar aan de begincode <HTML> en de eindcode </HTML>, bestaat in principe uit een hoofd en een lichaam. Het hoofd bevat informatie die nooit op het scherm verschijnt. Het betreft hier zaken als: auteur, editdatum, sleutelwoorden, gebruikte HMTL-editor, et cetera. Deze staan tussen de tags: <HEAD> en </HEAD>

Het lichaam is de eigenlijke tekst die op het scherm moet verschijnen. Deze tekst staat tussen <BODY> en </BODY>.

Wat zijn frames?

Hoe maak je frames?

Attributen voor framesets

Attributen voor frames

Hoe plaats je nieuwe gegevens in een bepaald frame?

Grafische samenvatting