INSTALLATIE VAN FCO-IM-casetool op je computer

1. Plaats de eerste cd van het boek Informatica in de cd-speler van je computer en ga met Deze computer naar de subdir: hoofdstuk 12\FCO-IM Casetool:

2. Klik tweemaal op FCO-IM Casetool:

3. Klik tweemaal op Disk1.

4. Kies nu: install.exe. Klik daar tweemaal op en voer de installatieprocedure uit. Ga steeds akkoord met de voorstellen van de installatiesoftware.

5. Om ervoor te zorgen dat je eigen projecten altijd op diskette komen, moet je na de installatie de volgende procedure uitvoeren.

6. Kies Fcocase.exe. Dat kan direct aansluitend op de installprocedure. Je kunt echter ook vanuit de taakbalk onder Programma's kiezen voor: FCO-IM casetool v4.0 student copy. Kies daarna de derde optie (die dezelfde naam heeft).

7. Start een nieuw project (de bovenste keuze), maar Cancel die onmiddellijk.

8. Kies nu: |Options|Project in de balk met de keuzemogelijkheden. Nu verschijnt het volgende window:\

9. Kies hier het tabblad: Directories. Nu verschijnt het volgende plaatje:

10. Verander in alledrie de invoervelden de C: in een A:, zoals hieronder:

en druk op OK.

Nu kun je op diskette je materiaal meenemen naar school en daar verder werken.

Wil je onmiddellijk doorwerken aan de instructies van 12.5, dan kun je nu via |File|New Project je werk vanaf bladzijde 162 voortzetten.

Veel succes.