Laatst bewerkt: 8 februari 2006

RESULTATEN


Algemene cijfers

Voer je achternaam helemaal in
(zonder voorvoegsels, eventueel mt accenten*))


Vul hier je wachtwoord in
(de eerste keer: de zes cijfers van je leerlingnummer)


In welke klas zit je?
Weet je niet hoe je accenten moet plaatsen, klik dan hier en zoek in de tweede tabel (Extended ASCII Codes) het teken dat je zoekt. Onthoud het nummer dat daar vr staat en ga terug naar dit scherm. Type hier dan de letter in door:


1. de ALT-toets in te drukken
2. op de toetsen onder de NumLock het getal in te toetsen
3. de ALT-toets nu pas weer los te laten.
Terug naar boven

 

Terug