Laatst bewerkt: 22 augustus 2002

PTA


 PTA staat voor: Programma van Toetsing en Afsluiting. In dit programma staat precies genoteerd welke onderdelen je voor het examen moet afleggen. Die onderdelen kunnen bestaan uit toetsen (t), praktische opdrachten (p) en handelingsdelen (h) die in principe mondeling (m) of schriftelijk (s) gemaakt kunnen worden.

 Op de havo-afdeling is de verdeling van de gewichten van de leerstof voor de vierde en vijfde klas respectievelijk 40%-60%.

 In vwo-4, vwo-5 en vwo-6 is gestreefd naar een verdeling van de gewichten per klas van respectievelijk 35, 35, 30%. Dat is nog nooit gelukt. Daarom is sinds schooljaar 2002-2003 de verdeling aangepast aan de werkelijkheid: 25%-45%-30%.