Laatst bewerkt: 10 juli 2011

Programma van Toetsing en Afsluiting: VWO-6


 
nr onderdeel t/p/h m/s datum duur gewicht kolomnummer administratie omschrijving
1 Project p s maand voor einde tweede trimester 3600 minuten 30% 601 Project: het doorlopen van een systeemontwikkelingsproject. Simulatie van een bedrijfssituatie. Dus: groepswerk. Looptijd: eerste en tweede trimester in twee lesuren..

Benodigd materiaal: www.Informatica-actief.nl - in verband met aanwijzingen over werken in projecten (hoofdstuk 13, 14) en de vakwebsite. Het onderdeel wordt gewaardeerd op een schaal tot 10 punten op één decimaal nauwkeurig.
Subtotaal 30%    

 

De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%. Vierde leerjaar: 25 %; vijfde leerjaar: 45%; zesde leerjaar: 30%.

1. Het schoolexamen wordt dit jaar afgerond.

2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen (100%).