Laatst bewerkt: 10 juli 2011

Programma van Toetsing en Afsluiting: VWO-5


 
nr onderdeel t/p/h m/s datum duur gewicht kolomnummer administratie omschrijving
1 Programmeeropdracht p s Eind september nvt 10% 501 Programmaontwikkeling in Java. Bestuderen: Java: my cup of tea. De programmeeropdracht is vóór de zomervakantie door de docent uitgereikt.
2 Databases en informatiemodellering t s Kerstmis 100 minuten 10% 502 Blok 4: Hoofdstuk 10 en 11: Relationele databases (Hoofdstuk 10); Databasemanagementsystemen (Hoofdstuk 11).
3 Algoritmen en programmeren; Databases en informatiemodellering t s Pasen 50 minuten 5% 503 Blok 3: Programmeren - PHP; Blok 4: Database bouwen - PHP/MySQL .
4 Database-ontwerp p s Eind mei nvt 15% 504 Individueel te maken praktische opdracht die betrekking heeft op het ontwerpen van een databasemanagementsysteem naar aanleiding van hoofdstuk 10 t/m 12: Relationele databases (Hoofdstuk 10); Databasemanagementsystemen (Hoofdstuk 11); Informatiemodellering (Hoofdstuk 12).
5 Projectmatig ontwikkelen t s eind juni 50 minuten 5% 505 Blok 5: Hoofdstuk 13 en 14: Organisatie, projecten en projectmatig werken (Hoofdstuk 13); Informatiesystemen (Hoofdstuk 14).
Subtotaal 45%    

 

De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%. Vierde (25%) en vijfde (45%) leerjaar samen: 70%.

1. Het schoolexamen loopt door naar volgend jaar.

2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen