Laatst bewerkt: 10 juli 2011

Programma van Toetsing en Afsluiting: VWO-4


 
nr onderdeel t/p/h m/s datum duur gewicht kolomnummer administratie omschrijving
1 Informatie en communicatie t s Einde Trimester-1 50 minuten 5% 401 Blok 1: Hoofdstuk 1 en 2: Informatie digitaal (Hoofdstuk 1); Communicatie en Taal (Hoofdstuk 2).
2 Websitebouw p s rond Kerstmis nvt 10% 402 Presentatie in HTML: onderwerp wordt door de leerling bepaald, maar wordt door de docent beperkt tot het vakgebied informatica. Duur: 6 lesuren en eigen tijd.
3 Hardware en besturingssystemen t s Einde Trimester-2 50 minuten 5% 403 Blok 2: Hoofdstuk 3 t/m 6: Computers en randapparatuur (Hoofdstuk 3); Besturingssystemen (Hoofdstuk 4); Computernetwerken (Hoofdstuk 5); Geschiedenis van de computer (Hoofdstuk 6).
4 Algoritmen en programmeren t s Einde Trimester-3 100 minuten 5% 404 Hoofdstuk 7, 8 en 9: Algoritmen en programma's (Hoofdstuk 7); Programmeertalen (Hoofdstuk 8); Objectgeoriënteerde programmeertalen (Hoofdstuk 9) én het boekje: Java, my Cup of Tea.
Subtotaal 25%    

 

De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%. Vierde leerjaar: 25%.

1. Het schoolexamen loopt door naar volgend jaar.

2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen