Laatst bewerkt: 10 juli 2011

Programma van Toetsing en Afsluiting: Havo-5


 
nr onderdeel t/p/h m/s datum duur gewicht kolomnummer administratie Omschrijving
1 programmaontwikkeling in JavaLogo p s eind september nvt 20% 501 Programmaontwikkeling in JavaLogo.
2 Databases en informatiemodellering t s Kerstmis 100 minuten 10% 502 Hoofdstuk 10 en 11: Relationele databases (Hoofdstuk 10), Databasemanagementsystemen (Hoofdstuk 11).
3 Databases en informatiemodellering; Projectmatig ontwikkelen t s Pasen 50 minuten 10% 503 Blok 4: Hoofdstuk 12, § 1, Database bouwen - Normaliseren - Access; Blok 5: 13 en 14: Informatiemodellering (Hoofdstuk 12), Organisatie, projecten en projectmatig werken (Hoofdstuk 13); Informatiesystemen (Hoofdstuk 14).
4 Databasebouw in groepen p s april nvt 20% 504 Praktische opdracht die betrekking heeft op het ontwerpen van een database naar aanleiding van hoofdstuk 10 t/m 14: Relationele databases (Hoofdstuk 10); Databasemanagementsystemen (Hoofdstuk 11); Informatiemodellering (Hoofdstuk 12), Organisatie, projecten en projectmatig werken (Hoofdstuk 13); Informatiesystemen (Hoofdstuk 14). Groepswerk volgens de principes van Projectmanagement (Hoofdstuk 13).
Subtotaal 60%    

 

De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%. Vierde leerjaar: 40%; vijfde leerjaar: 60%.

1. Het schoolexamen wordt dit schooljaar afgesloten.

2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen