Laatst bewerkt: 22 augustus 2002

Programma van Toetsing en Afsluiting: VWO-6


 
nr onderdeel t/p/h m/s datum duur gewicht kolomnummer administratie omschrijving
1 Project p s na kerstvakantie 3600 minuten 30% 601 Project: het doorlopen van een systeemontwikkelingsproject. Simulatie van een bedrijfssituatie. Dus: groepswerk. Looptijd: eerste trimester in verdubbelde lestijd.

Benodigd materiaal: Informatica Deel 2 - in verband met aanwijzingen over werken in projecten (hoofdstuk 13, 14, 15 en 16) en de vakwebsite. Het onderdeel wordt gewaardeerd op een schaal tot 10 punten op één decimaal nauwkeurig.
Subtotaal 30%    

 

De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%. Vierde leerjaar: 25 %; vijfde leerjaar: 45%; zesde leerjaar: 30%.

1. Het schoolexamen wordt dit jaar afgerond.

2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen (100%).