Laatst bewerkt: 21 augustus 2002

DOCUMENTATIE


Op de eerste plaats moet je van begin af aan een logboek bijhouden. Dit logboek moet min of meer als inhoudsopgave dienen bij het procesverslag. Zorg dus voor correcte verwijzingen naar dat verslag.

Natuurlijk heb je een startdocument en een projectplan geschreven.

In het procesverslag moet iedere fase uit de systeemontwikkeling terug te vinden zijn. Ook terugkoppelingen naar het projectplan moeten aanwezig zijn.

Wanneer je er niet in slaagt een bruikbaar, dus werkend, product te leveren, moet je zorgen dat goed beschreven wordt wat er nog aan ontbreekt. Mogelijk kan het project dan door opvolgers afgemaakt worden.

Denk ook aan een eindgebruikershandleiding. Eindgebruikers zijn niet geïnteresseerd in technische hoogstandjes, maar alleen in bediening.

Alle stukken die je produceert bij de domein- en interactieanalyse voeg je als bijlage toe aan je procesverslag.

(mogelijk wordt deze pagina nog uitgebreid)

Terug