PRAKTISCHE OPDRACHTEN

In de vierde en vijfde klas moet je drie praktische opdrachten maken. Deze opdrachten betreffen onder andere het maken van een softwareproduct: een website in HTML, een programma in Java en een database in Access. Deze producten moeten openbaar gemaakt kunnen worden via een website waarin je examendossier is opgenomen.

Het softwareproduct moet vergezeld zijn van documentatie voor een collega-ontwikkelaar ?n een gebruikershandleiding.  

Naast het softwareproduct moet je natuurlijk voldoen aan de algemene eisen van een praktische opdracht; er moet een procesverslag met logboek bijgehouden worden.

Meer gedetailleerde informatie hierover kun je bekijken door hiernaast te klikken op een van de keuzemogelijkheden.