EXAMENPROGRAMMA LITERATUUR HAVO-4


Literatuur Nederlands havo-4

nr.

Onderdeel

t/p/h

m/s

Datum

duur

gewicht

1

Leesdossier 1

h

s

week 2

nvt

nvt

2

Leesdossier 2

h

s

week 12

nvt

nvt

3

Leesdossier 3

h

s

week 23

nvt

nvt

4

Schoolexamen

t

s

proefwerkweek laatste trimester

100 minuten

35%

 

Omschrijving:

1.

Een leesverslag van een roman. Tevoren worden met de docent auteur en titel afgesproken. Het leesverslag wordt gemaakt volgens de richtlijnen van Laagland, eventueel aangevuld met een speciale opdracht van de docent.

2.

Een leesverslag van een roman. Tevoren worden met de docent auteur en titel afgesproken. Het leesverslag wordt gemaakt volgens de richtlijnen van Laagland, eventueel aangevuld met een speciale opdracht van de docent.

3.

Een leesverslag van een roman. Tevoren worden met de docent auteur en titel afgesproken. Het leesverslag wordt gemaakt volgens de richtlijnen van Laagland, eventueel aangevuld met een speciale opdracht van de docent.

4.

De toets bestaat uit vragen behorend bij een verhaal (of twee verhalen) en een gedicht. Deze teksten worden tijdens de toets verstrekt. De vragen kunnen zowel betrekking hebben op de vormkenmerken als op de betekenis en inhoud van de literaire werken. De vragen zijn gebaseerd op de theorie van de methode Laagland (informatieboek): hoofdstuk 1 tot en met 12 en hoofdstuk 14 en 15. De literaire werken uit deze toets zijn een onderdeel van leesdossier nummer 4 (verhalen) en leesdossier nummer 8 (poŽzie). Beide onderdelen komen in de vijfde klas aan de orde.

 

De som der gewichten voor het gehele vak bedraagt steeds 100%.

1. Het schoolexamen loopt door naar volgend jaar.

2. Het eindcijfer wordt bepaald door het schoolexamen.