Bijgewerkt: 4 oktober 2012
Deze pagina is na 1 augustus 2013 verlopen!

HULP BIJ LEESVERSLAGEN


In de derde klas moet je van minimaal drie boeken een leesverslag maken. Je mag sinds 2012 zelf je boeken kiezen, maar ze moeten wel voor jouw leeftijd bedoeld zijn. Zoek bijvoorbeeld op bol.com naar de leeftijd van de doelgroep van een boek. Staat "15 jaar" genoemd (bij voorbeeld: 13 - 15 jaar of vanaf 14 jaar), dan zit je altijd goed. De C-boeken uit de bibliotheek zijn ook goed. Ook vertaalde boeken mogen in de onderbouw gelezen worden.

Twijfel je over een boek, neem het dan mee naar de les en vraag je docent of het gelezen mag worden.

Over de verplichte boeken krijg je sinds 2012 in de proefwerkweken geen vragen meer. Toch moet je nog leesverslagen maken, vooral als voorbereiding op de verplichte leeslijst in je eindexamenjaar. Je leesverslagen zullen als schrijfopdracht beoordeeld worden, waarbij de correctie vooral wordt toegespitst op informatie die je bij alle onderdelen uit het leesverslagmodel ingevuld hebt.

Wanneer moet je de leesverslagen inleveren?

verslag 1 Een eigen keuze de eerste les van de laatste week van november
verslag 2 Een eigen keuze de tweede les ná de krokusvakantie
verslag 3 Een eigen keuze de tweede les ná de meivakantie

De vorm van het leesverslag wordt bepaald door een reeks van vragen die je hier kunt aanklikken.

Je leesverslagen worden dus allemaal nagekeken. Ze tellen één keer mee voor het rapport van het lopende trimester.

Meer informatie over schrijvers en hun boeken vind je op het Jeugdboekenplein of op de Leestafel. Of zoek met Google.

 

    

 

Jeugdboekenplein

 

Leestafel

 

Jeugdliteratuur

Veel leesplezier!