Directe-indirecte rede
Geef aan of de zin in directe of indirecte rede gebruikt wordt.
Let op: de leestekens zijn bewust weggelaten.
Je krijgt drie minuten de tijd...

Diagnostische toets

  
Directe rede is de letterlijke weergave van iemands woorden in een bijzin met hoofdzinvolgorde. In zinnen in de indirecte rede worden iemands woorden niet letterlijk, maar in een 'echte' bijzin weergegeven.