Veertig jaar in veertig regels


Fraeye historie ende al waer
Mach ic u tellen, hoort naer.
Het was zo'n veertig jaar geleden
Dat Math naar Sittard kwam gereden.
Naar Sittard op zijn stalen ros:
Het onderwijs liet nooit meer los.

 

Met jonkvrouw Els aan Math zijn zijde
Sloeg hij zich door woel'ge tijden.
Bij Nederlands gaf hij vol vuur
De mooiste lessen lit'ratuur.
Ook spelling, schrijven, luist'ren, spreken.
Geen onderdeel bleef onbekeken.

 

Zelfs ná de lessen ging hij door:
Hij was de motor van het koor.
Naar feesten, bruiloften, partijen
Liet hij Lacroix cum suis rij'en.
En zong men in Majeur of Bes:
Het leidde altijd tot succes.

 

Haast elke dag, ja, tot op heden
Groef Math in 't regionaal verleden.
Geen onderwerp was hem te dol;
Hij schreef er boeken over vol.
Als G'weten was hij snel historisch:
Of klinkt dit al te metaforisch?

 

Math legde alles op de plaat
Gevoelig vast en zonder maat:
Een nieuwe school, een slopershamer
't Was goed voor Math z'n donk're kamer.
De rode draad die 'k hier bezing?
't Slaat immer op ontwikkeling.

 

Bewerking foto: L. Adams

Math was docent, maar niet veel later
Ook bovenbouwcoördinator.
En plots'ling kwamen B. en W.
Speciaal op school om ridder V.
Heel koninklijk te onderscheiden
Na veertig jaar van "zelfkastijden".

 

Nu wil ic corten dese dinc.
Bedoeld als een herinnerinc.
Math Vleeshouw'rs blijft zo in der ere.
Dies dankt hij Gode, onzen here.